De Looise Schaakkring.* *

Koffiepauze Schaak

(No. 13, 21 juli 1999)

door GM Alexander Baburin

Beste Schaakvrienden!

Er ging een maand voorbij sedert ik CBC No. 12 verzond. Tijdens deze maand ging ik naar Rusland op familiebezoek en nam deel aan de Politiken Cup in Copenhagen. Ik speelde er eerder slecht, maar had veel geluk in het tornooi en slaagde erin 1ste gelijk met Tiger Hillarp-Persson uit Sweden met 8.5 op 11 te eindigen. Ik geloof dat mijn goed spel tegen de andere GM's (2,5 op3) veel hielp. Ik schreef twee tornooi rapporten die je kunt vinden bij Chess Cafť: http://www.chesscafe.com/world/report/denmark.htm en http://www.chesscafe.com/text/trdenmark.txt (archive). Mijn nieuwe boekbespreking kwam ook uit - je kunt ze inkijken bij: http://chesscafe.com/baburin/baburin.htm. Op de nieuwe FIDE rating lijst sta ik op de 90ste plaats met 2593 elo, wat niet slecht is denk ik. Als ik deze snelheid van verbeteren maar kon volhouden (7 punten in 6 maanden) zou ik binnen goed 20 jaar de leiding van Kasparov over nemen!

In dit nummer wil ik enkele vragen beantwoorden die ik van lezers sinds februari ontving. Ik ben aan het werk als schaakcoach sinds 1993 en heb heelwat ervaring op dit vlak, dus hoop ik dat mijn antwoorden van enige interesse voor jullie zullen zijn. Ik geloof in de waarde van een enrnstige critische analyse van je eigen partijen en denk dat het zonder dat onmogelijk is een goede schaakdiagnose te maken en efficient aan het schaken te werken. Dat geloof kan duidelijk gezien worden in mijn antwoorden.

Dus, ik begin met een brief van Correspondentie Schaakmeester Stephen Ham: Beste Alexander! Bedankt voor de laatste CBC #11. Uw partij tegen Becera was hoogst instructief ... u bent een zeer moedig man door 25 Le3 te spelen, of was alles reeds voorberekend? Het was inderdaad een zeer diep(e) concept/(zet). Indrukwekkend hoe u alles onder controle hield. Ik denk dat ik een slaperige man was die wilde gewekt worden en trachtte dus moedig te zijn! Ik had wat stress nodig. Nee, alles was niet uitgewerkt,als dat zo was zou ik misschien de partij gewonnen hebben! Het idee om een pion te offeren was niet slecht (zie diagram):

Baburin - Becerra, Capablanca Memorial, Havana 1999Hier speelde ik in plaats ven de veilige zet 25 Kh2 het meer ondernemende 25 Le3!?. Na 25...Pxg3 26 Lxc5 dxc5 27 Kf2 Ph5 28 Pb7 f5? 29 d6 Pf6 30 f4! Pd7 31 exf5 exf4 32 Ld5+ Kg7 33 Le6 Pe5 34 d7 verkreeg wit een gewonnen stelling. Helaas, ik slaagde erin die partij nog te verliezen....

Ik heb een vraag over de Arencibia partij, waar u de 31ste zet becommentarieerde. Mijn "gewone sterveling verstand" verwachtte 31... d4, met plan d3-d2 of ...Tf7+ en ...Le3 waarna zwart goed lijkt te staan. U vermeldde die mogelijkheden niet, dus doe ik ergens een grote MISSER zoals gewoonlijk. Alexander zeg me aub wat ik overzag. Dank u. .

We hebben het over de volgende stelling:

Baburin - Arencibia, Capablanca Memorial, Havana 1999Zwart speelde hier 31... Tb7? en na 32 b4! axb4 33 Teb2 Ta7 34 Txb4 won wit nog. Uw idee om met de d-pion op te rukken is zeker redelijk en het is vreemd dat ik er niet meer aandacht aan heb besteed tijdens de partij. Ik geloof dat na 31... d4!? de beste witte strategie erin bestaat b3-b4 door te drukken, dan de zwarte pion naar d2 te dwingen en hem trachten te winnen, na h2-h4 en g3-g4-g5. Het vervolg zou kunnen zijn: 32 Teb2 d3 33 b4 axb4 34 Txb4 Tf7+ 35 Ke1 Kg7 36 Td1!? d2+ 37 Ke2 Ta8 38 h4. Misschien was mijn 30ste zet niet zo goed als ik wel dacht en had ik de voorkeur aan 30 Kf2! moeten geven. Ik maakte me zorgen over 30... Ld2, waarna zwart het oprukken b3-b4 verhindert, maar dan kunnen de witte torens misschien langs de f-lijn binnen komen. Dank u voor het signaleren van de zet 31...d4!? -hij zou beter geweest zijn voor zwart!

Alexander, in een vorig CBC vermeldde u dat ge zoudt antwoorden op vragen over het leven van een Grootmeester. Sommige van mijn vragen kunnen misschien ook interessant zijn voor anderen. De vragen zijn:

1) Hoe komen westerse GM's aan de kost? Ik heb gelezen dat slechts de top 10 geklasseerde GM's kunnen leven van schaak spelen alleen. Buiten schrijven/verkopen van boeken, veronderstel ik dat de anderen les geven, maar er is zeker niet zoveel geld verdiend daaraan. Ook, als u een "gewone" baan hebt, hoe vindt ge dan de tijd om tornooien te spelen? Als men een familie te onderhouden heeft veronderstel ik dat men niet te veel financiŽle risicos kan nemen.

Inderdaad, zeer weinig schaakspelers kunnen leven van hun deelname aan tornooien, alhoewel het moeilijk te zeggen is over hoeveel GM's het juist gaat. Veel hangt af van de hoeveelheid geld die men nodig heeft: Sommige GM's hebben geen familie en reizen van het een tornooi naar het andere - zij hebben natuurlijk minder geld nodig dan zij die een familie te onderhouden hebben. Ik schat dat slechts een 20 ŗ 30 spelers in de wereld enkel van hun tornooi prijzen leven. De anderen moeten ook andere dingen doen in het schaken: boeken en artikels schrijven, lessen en lezingen geven, enz. De meeste GM's klagen over hun situatie, dat het bijna onmogelijk is om van het schaken te leven als schaak professional, maar ik ken er bijna geen die het willen opgeven. De waarheid is dat schaken erg verslavend is - het is een uitdaging en eens je ze aanneemt, wil niet opgeven! Het is ook een interessant leven- je reist veel en ontmoet veel mensen. Daarnaast is het je eigen baas zijn ook niet te versmaden.

Met lesgeven kan er geld verdiend worden, want er zijn meer studeneten dan leraars, voornamelijk GM's. Ik geloof niet dat men een GM of IM moet zijn om een goed leraar te zijn, of dat elke GM een goede coach zou zijn, maar een hoge bekwaamheid in schaken helpt wel. De vergoedingen variŽren erg veel, beginnend bij ongeveer 30 $ per uur met een GM. op sommige plaatsen en met sommige GM's is het veel meer. De meeste GM's houden niet zo van les geven nochthans. Ik ben me volledig bewust dat er zekere gevaren zijn -als je les geeft spreek je over algemene regels, terwijl je als je speelt dikwijls moet letten op de uitzonderingen. Bij het lesgeven moet men zich inbeelden hoe de geest van een amateur werkt en daarmee kan een GM verward geraken. Persoonlijk heb ik geleerd hoe om te gaan met dat probleem.

Veel GM's schrijven boeken, maar daarvan wordt je niet rijk, tenzij je er weinig tijd aan besteed en met rotzooi voor de dag komt (wat ook gebeurt, zoals we allen weten). Misschien kan een auteur een paar duizend dollar voor een 256-pagina boek krijgen, maar het schrijven van een kwalitietsboek neemt maanden in beslag, dus het is niet erg lonend. De meeste GM's schrijven schaakboeken omdat ze voelen dat ze iets moeten zeggen, geld is niet het eerste objectief hier.

2) Ik heb gelezen dat GM's een kleine som betaald krijgen voor het komen opdagen bij een tornooi. Is deze som hetzelfde voor alle GM's of kan men daarover onderhandelen om een hoger startgeld te krijgen gebaseerd op de rating? Hoe groot is dit startgeld gewoonlijk?

Ja, GM's (en soms IM's) krijgen startgeld in tornooien. Hoeveel hangt af van de bekendheid, de rating en van een hoop andere dingen - het beginsel van "alles is bespreekbaar!" is hier van toepassing. In de USA krijgen de GM's over het algemeen geen startgeld, maar de prijzen zijn er hoger en de tornooien korter (in minder tijd), wat dit in zekere zin compenseert. Startgelden variŽren tussen een paar honderd dollar (voor de meeste GM's) en vele duizenden dollars (voor topspelers).

3) GM's moeten naar veel tornooien gaan per vliegtuig. Wie betaalt deze vluchten, want dat kan toch redelijk duur zijn? Worden de kamer en maatltijden van de GM's ook betaald in tornooien, of moet een GM dat zelf betalen?

Gewoonlijk betalen GM's hun reisonkosten - al bij al is het aan u om te beslissen of u eerste klas vliegt dan wel met de ezel gaat! Soms betalen de organisatoren de tiketten, maar meestal betalen de GM's ze van hun startgeld, enz.

4)Wat/Wie nemen GM's mee naar tornooien? Informators en ander schaak referentiemateriaal? Schaak databases en programmas op laptops? Betalen GM's nog steeds secondanten zoals in de zeventiger jaren of is dit alleen bij matchen? Nemen ze familieleden mee?

De meeste GM's nemen notebooks en misschien enkele schaakboeken mee naar tornooien. Of men het zich kan veroorloven secondanten en/of familieleden mee te brengen hangt af van de grootte van zijn geldbeugel. Slechts topspelers kunnen zich veroorloven secondant te nemen en dat is ook een reden waarom ze beter zijn dan de rest

5) Hoeveel uur per dag studeert een GM om zich voor te bereiden op een tornooi? Hoeveel uren studeert een GM als hij zich NIET voorbereidt op een tornooi? In welk opzicht verschillen de twee studie manieren? Ik veronderstel, dat in het eerste geval wat tijd gespendeerd wordt om zich voor bepaalde tegenspelers voor te bereiden. Als dat zo is , weet men altijd vooraf welke tegenstrevers er zullen zijn? Studeert u alleen of samen met andere sterke spelers indien mogelijk?

Het is onmogelijk om hierop een simpel antwoord te geven. Soms werk ik veel: analyse, bespreken, enz., maar soms raak ik geen stuk aan. Ik geloof dat de meeste GM's ook zo ongeveer zijn. Speciale voorbereiding voor tornooien is typisch voor topspelers, de anderen doen het niet - ons werk is minder gestruktureerd of georganiseerd. Als je in een ieder-tegen-ieder tornooi speelt ken je je tegenspelers. Dan heeft het zin hun partijen te bestuderen. Veel GM's houden ervan om met een 'sparring partner' te werken. Voor ik Rusland verliet werkte ik met mijn vriend IM Roman Skomorokhin. Ik zou graag met een andere sterke speler studeren, maar heb het niet meer kunnen doen de laatste jaren.

6) Ik las een grappige geschiedenis over hoe u in Ierland terecht kwam. Ik las dat u plande naar IJsland te verhuizen, maar dat u per ongeluk in Ierland uit het vliegtuig stapte en dat u zo van hun bier hield dat u besloot er te blijven. Is dat waar? Drinken GM's alkohol als ze topschaak spelen?

De Engelse GM Stuart Conquest lanceerde dat verhaal in 'Kingpin'. Ik heb hem al vervolgd voor morele schade (aardrijks kunde is het enige ding waar ik in uitblink) en je hebt misschien al gemerkt dat Stuart tegenwoordig als een gek van het ene tornooi naar het andere reist - hij tracht geld te verdienen om me af te betalen! Nee, ernstig nu, in 1993 werd me voor een jaar werk aangeboden in Ierland en de Ieren konden sindsdien niet meer van me afgeraken. Ik houd van Ierland en blijf hier ondanks mijn afkeer voor Guinness!

Wat betreft drinken, ik houd van bier en wijn (met voorkeur voor witte), drink vodka (voornamelijk Russische - met goed eten en aangenaam gezelschap is het heerlijk!) en ben niet afkerig van whisky of rum. Ik weet dat dit huiveringwekkend kan klinken, maar ik haat (Amerikaanse) politieke juistheid en geef dus dingen zoals deze vrij toe. Ik heb mezelf bovendien redelijk goed onder controle als het op drinken aan komt.

Tornooien spelen is zeer stresserend en alkohol drinken helpt om met de stress om te gaan. Veel spelers deden of doen het, maar het is duidelijk dat op de lange duur zulke spelers verliezen. in heel mijn carriere werd ik slechts 2 of 3 keer dronken tijdens een tornooi - toen het echt slecht met me ging en ik iets anders nodig had. Het werkte altijd goed bij mij (ik begon te winnen), maar ik ontspan me niet graag regelmatig op deze manier. In het algemeen drinken topspelers minder dan vroeger - schaken is veeleisender geworden.

7) Doen/Eten GM's gelijk wat om de concentratie te verbeteren aan het schaakbord, zoals het gebruik van caffeine? Hebben veel GM's een soort routine die ze volgen, die hen helpt om zich te concentreren?

Veel GM's eten chocolade tijdens de partij. Zij geloven misschien dat het helpt bij hun spel, maar ik verdenk ze ervan dat ze gewoon van de smaak houden. Dat is in ieder geval de reden waarom ik het eet! Ik drink dikwijls koffie tijdens de partij. Routine tijdens een schaaktornooi is zeer belangrijk - het voornaamste is vasthouden aan wat je doet, zolang de zaken goed gaan voor jouw. Een Russisch meester deed het eens zeer goed tijdens de halve finale van het kampioenschap van de USSR. Hij dronk zwaar, rookte veel en speelde kaart elke avond enzovoort. Echter, hij was op het punt zich te kwalificeren voor de finale - , hij moest nog slechts een remise halen in de laatste ronde. Dus, tijdens de avond voor de partij, maakte hij een mooie wandeling, ging vroeg slapen en deed zijn ochtendgymnastiek. Hij speelde de laatste partij als een beginneling en verloor kansloos... De moraal is duidelijk zou ik denken.

(8) Wanneer kunnen de meeste GM's zich mentaal ontspannen tussen de rondes in tornooien en zich amuseren, of zijn ze zo op schaken toegespitst dat alle noties van plezier opgeschort worden tot na het evenement? Over ontspanning gesproken, ik ben zeer zenuwachtig als ik tornooien speel en gemakkelijk verstrooid door geluid. Hebben GM's problemen met zenuwen of hebben ze die problemen al overwonnen en zijn ze ontspannen genoeg om zich op schaken toe te spitsen?

Er is nog leven buiten het schaken en de meeste GM's weten dat. Dus, broepsschakers zoeken plezier juist als iedereen - andere mensen ontmoeten, babbelen, wandelen, drinken, uit eten gaan, kaart spelen, boeken lezen, enz. Niet kunnen stoppen om over schaken te denken tussen de ronden in, dat is gevaarlijk - je kunt je niet ontspannen en zoudt slechter beginnen spelen. Het is moeilijk om volledig alles opzij te zetten over je verliezen, schrik, enz., maar je moet trachten, GM's met goede zenuwen slagen daar dan ook beter in.

Ik heb soms stress tijdens de partij. Een van de ergste gevallen was in 1995 in Wenen, waaar ik in de laatste ronde in moeilijkheden geraakte tegen Sakaev. Doch ik moest winnen om een GM-norm te halen en gelijk eerste te komen. Toen ik nog 5 min. had begon mijn hart te bonzen als gek en ik voelde me duizelig . Ik dacht dat ik dicht bij de ineenstorting was ... ik zei bij mezelf dat ik geen hartaanval wilde hebben voor een schaakpartij en dat ik ze dan nog liever verloor. Dus, ik ontspan me en neem een minuut of zo om weer tot mezelf te komen. Ik begon echt beter te spelen en maakte remise. Ik heb nooit spijt gehad van de pause die ik nam - beter een levende IM dan een dode GM!

Beste GM Baburin, ik geniet erg van uw Koffiepauze Schaak. De meesten van ons zijn ocasionele spelers met beperkte tijd voor het spel, maar we willen verbeteren. Welke raad geeft u ons? Welke boeken raadt u aan voor kandidaat meesters om te studeren? Ralph

Eerst en vooral wilde ik jullie aanraden om tot een besluit te komen over wat jullie willen bereiken in het schaken en hoeveel tijd (en geld!) jullie er willen aan spenderen. Ik geloof dat het belangrijk is in te zien dat schaken er is voor het plezier, het zou geen bron van frustratie mogen worden! Eens de doelstellingen gedefinieerd kunnen jullie een programma uitwerken. Veronderstellen we dat je een 'clubspeler' bent, die zijn spel wil verbeteren. Dan zou ik het volgende willen voor stellen:

  1. Speel tenminste enkele tornooi partijen, want zuivere studie is niet genoeg, en vrienden partijen leren je niet veel. Het is aan u om te beslissen hoeveel partijen te spelen per jaar - ik veronderstel 20 of meer.
  2. analyseer en commentarieer je eigen partijen. Het is niet nodig elke partij die je speelt te bespreken - misschien ongeveer 15 tot 20% is optimaal: partijen die je verloor, partijen waar je voelde dat je beter kon gespeeld hebben en gewoon interessante schaak ontmoetingen. Tracht critisch te zijn bij de analyses. Gebruik geen computer programma bij je analyse. Schrijf altijd je analyseresultaten op, en wees niet beschaamd ze aan anderen te laten zien, voornamelijk aan sterkere spelers, vermits hun raad nuttig kan zijn. Sommigen bediscussiŽren partijen in kleine groepen, wat een goed idee is, er rekening mee houdend dat men van ongeveer gelijke sterkte is en samen goed kan opschieten. Eens de analyse gedaan, kun je ze controleren met een schaakprogramma op tactische fouten. Laat u niet van de wijs brengen als er veel zijn - dat gebeurt mij ook!
  3. Gebruik niet te veel tijd voor openingsboeken - studeer partijen van sterke spelers (voornamelijk besproken partijen!) in de relevante systemen. Het is goed om een modelspeler te nemen in je favoriete opening om te zien hoe hij ze behandelt. Bijvoorbeeld, als je Nimzo-Indisch met 4.Dc2 speelt, kijk dan hoe GM Ivan Sokolov het speelt. Een ander voorbeeld is GM Sadler -in het Aangenomen Damegambiet. Dat is de manier waarop je veel leert.
  4. Investeer je tijd in het bestuderen van goede eindspelboeken en partijcollecties. Vermijdt 'Informator' stijl notas en kijk voor uitleg (tekst). Besteedt aandacht aan de eindspeltechniek - het is een zwak punt van de meeste spelers. Nogmaals, studeer in het algemeen niets dat vervelend is - neem enkele eindspelen die je speelde en analyseer ze. Ga dan verder door de eindspelen met gelijkaardige thema's of ideeŽn te bestuderen. Denk eraan het zou altijd moeten vertrekken vanuit uw eigen praktijk naar uw eigen studie (analyse) en terug naar uw praktijk!

  5. Het is essentiŽel ten minste ťťn goed schaaktijdschrift te lezen. Ik raad New in Chess (Holland),of Chess Monthly (UK),of Inside Chess (USA)aan. British Chess Magazine is ook goed. Chess Life (USA) is niet slecht, maar er staan te veel advertenties in. Voor degenen die Russisch kunnen lezen is 64-Chess Review een must. Van de Duitse magazines is Schach (Duitsland) een van de beste. In het algemeen, lees tijdschriften die veel goed besproken partijen brengen en interessante verhalen over schaken en schaakspelers. Partijnotaties zijn er met duizenden beschikbaar - kijk naar instructieve stof en het menselijk element in het schaken!
  6. Het is niet nodig een enorme schgaakbibliotheek te bezitten, maar zorg ervoor dat je een goede selectie hebt. De volgende boeken kan ik aanraden: New York 1924 & 1927 door Alekhine, Moscow 1935 en Moscow 1936 (Caissa editions, USA), Candidate tournament. Zurich 1953 door Bronstein, Match-tournament Hague-Moscow 1948 door Keres, Match Botvinnik-Tal door Tal. Partij collecties over: Rubinstein, Capablanca, Keres, Botvinnik en andere beroemde spelers zijn belangrijk. Tussen de recente boeken beveel ik o.a. de volgende aan: Chess the Adventurous Way (New in Chess, 1994) door Timman, Fire on the Board door Shirov, Vishy Anand: My Best Games of Chess (Gambit, 1998) door Anand & Nunn. Wat betreft eindspelboeken, Rook Endings door Levenfish en Smyslov is en excellent werk. Averbakh's boeken zijn goed; GM James Howell schreef een fijn boek enkele jaren geleden. Er zijn veel instructieboeken, ik houd van: Reassess Your Chess door IM Silman, Dvoretsky's werken zijn goed, maar moeten voorzichtig bekeken worden, men zou erin verloren lopen of verward geraken. US IM John Watson is ook een zeer goed schaak schrijver. Eigelijk zijn er een heleboel goede boeken tegenwoordig. Een goede collectie van tactische puzzels is ook mooi om te hebben. Tracht ook steeds de tactische puzzels op te lossen als je ze in magazines ziet. Aandacht aub., noteer dat ik geen titels geef in sommige gevallen, dus zul je wat moeten zoeken.

Ik hoop dat dit advies jullie zal helpen en vergeet aub niet schaken als plezier te beschouwen, niet als hard werken!

Hallo, Mr Baburin. Ik speel nog maar 18 maanden (door de interesse van mijn zoon [13 j] voor het spel) maar ik heb het al serieus te pakken. Iets wat ik hoop dat u in de toekomst zult behandelen zijn blunders, dit is natuurlijk omdat ik er ernstig onder lijd. Groeten, Alex Clark.

De enige remedie die ik kan bedenken is eerst je zet op te schrijven en dan nakijken: hangt nu de dame? toren? loper? enz.? Ik denk dat deze techniek door de Russische meester Blumenfeld werd voorgesteld. Hij beweerde dat het bij hem hielp om van het probleem te genezen.

Hi Alexander! Ik ben iop dit ogenblik een sterke clubspeler, maar ik wil mijn spel verbeteren om succesvol tornooien te kunnen spelen. Ik wil een trainingsprogramma voor mezelf op touw zetten, maar ik weet niet waar te beginnen. Alle hulp zal dankbaar aanvaard worden! Gregory Ainsborough, South Africa.

Opnieuw, mijn advies zou zijn te beginnen met uzelf als speler te beoordelen en een lijst maken van de problemen die je ondervindt bij het schaken. Daarna kun je een programma opstellen. Tracht een onderscheid te maken tussen lange- en korte termijn doelstellingen. Bijvoorbeeld, je wilt je toren eindpelen verbeteren maar ook enkele gaten in je openingsrepertoire bijwerken. Dan is het beter om juist voor een tornooi de openingen te studeren en de eindpelen daarna, als je meer tijd hebt. Misschien wil je ook nog andere problemen aanpakken, zoals het onvoldoende verstaan van sommige stellingen, enz. Maar eerst en vooral een eerlijke beoordeling maken van je spel - een soort diagnose. Dan speel je zowel voor dokter als patient! Trainingspartijen en uitgekozen stellingen spelen met een sparring- partner kan goed zijn om u voor te bereiden op tornooien.

Hier volgt een boodschap van David M. Cole, Salt Lake City, Utah, USA:

Ik ben 33. Ongeveer twee jaar geleden begon ik tornooien te spelen en ik genoot ervan. Ik wil evenwel publicaties vinden waarin een systematische studiemethode uiteengezet wordt voor een speler van lagere klasse die hem zal toelaten door hard werken vooruitgang te boeken tot het expert/meester niveau. Ik kan enkel algemene aanbevelingen vinden ("studeer het eindspel", "meester taktiek", "speel GM partijen na", enz.), die rechtuit gezegd maar vaag zijn en van weinig hulp. Ik speel nu op ongeveer 1600 USCF niveau en kan er blijkbaar niet bovenuit geraken, ondanks ernstige studie van het schaakspel ongeveer een uur per dag. Ik heb vrienden met hetzelfde probleem. Ik ben niet bijzonder getalenteerd, maar ik slaagde toch in twee baccaloreaatsexamens, dus ik heb waarschijnlijk toch een behoorlijke intelligentie. Ik zou denken dat iedereen met een redelijke aanleg door goede studie toch het expertniveau kan halen. Maar dat blijft ver van mij verwijderd en ik denk dat de grote meerderheid van de spelers in hetzelfde geval verkeert (ik weet dat verschillend spelers in mijn club dezelfde frustraties hebben). Om kort te zijn, kunt u een systeem geven dat ons (ik en mijn clubmaten) zou toelaten vooruitgang te boeken? Er is zoveel trainingsmateriaal beschikbaar tegenwoordig, maar zo weinig richtinggevend advies dat we erin verloren lopen (voornamelijk de studie van taktiek en eindspelen). Ik denk een artikel daarover enorm populair zou zijn als het een verstaanbaar systeem uitlegde, eerder dan gewoon een aantal voorbeelden geven. Is dat zinvol? U hoeft niet daelijk te antwoorden; overweeg het om zo een artikel te schrijven. Ik denk dat ongeveer 90% van al uw lezers beneden de 1800 zijn en een dergelijk advies tenminste evenveel waard is als verschillende dozijn boeken die ze hebben. Ik weet het voor mezelf! Nogmaals dank. David M. Cole.

Sommige van mijn raadgevingen hierboven passen hierin, maar om op David te antwoorden wilde ik me concentreren op enkele zaken. Eerst, begin niet met te zeggen 'ik ben niet bijzonder getalenteerd...' Natuurlijk, verschillende mensen hebben verschillende schaaktalenten, maar het is moeilijk om te zeggen hoeveel talent iemand heeft. Ik geloof ook dat iemand met een redelijke intelligentie het expert niveau kan halen, vooropgesteld dat er genoeg tijd en inspanning in gestoken wordt. Hoe het probleem aan te pakken is een ander paar mouwen. Je hebt gelijk, er is veel materiaal beschikbaar over schaken tegenwoordig en men moet zeer selectief zijn nu en weten wat men gaat doen met zijn tijd die aan schaken gespendeerd wordt.

Zeker, je kunt geen vooruitgang maken omdat je bepaalde fouten maakt en hoogstwaarschijnlijk zijn zij typisch voor je spel. Dus, eerst dien je vast te stellen welke de zwakte(n) in je schaak is(zijn) (het kunnen er een flink aantal zijn!) en dan er iets proberen aan te doen. Als je simpele taktiek mist, zou het verkeerd van me zijn om te zeggen "Bestudeer de partijen van Lasker en je zult je rating zien stijgen!". Het bestuderen van zijn partijen is zeker geen slechte zaak, maar je zou beter af zijn met een goed boek over schaak taktiek. Ook zou het geen goed idee zijn om bij een gebrekkige kennis van toreneindspelen, je voor te stellen de toreneindspelen van Rubinstein te bestuderen - je zou eerst beter af zijn met een basisboek over toreneindspelen en pas daarna naar meer gevorderde stof overgaan. Dus het probleem is dat iedereen een eigen programma nodig heeft en het is moeilijk er een te schrijven dat voor iedereen zou passen. Eens je wakheden gekend, begin er dan systematisch aan te werken - bijvoorbeeld, als je bepaalde pionnenstrukturen niet goed verstaat, bestudeer dan partijen waarin die voor komen. Slechts een of twee voorbeelden volstaan misschien niet. Geef altijd de voorkeur aan typische posities om patroonherkenning te ontwikkelen. Overweeg om aan schaken te werken in kleine groepen met je vrienden. Een speler(laten we hem de mentor noemen) kiest enkele goede voorbeelden over een thema en bespreek het dan. Ideaal zou dit gevolg worden door het spelen vanuit trainings-stellingen, uitgekozen door de mentor op voorhand. Analyseer dan je spel in die stellingen.

Beste Alexander, zoudt u willen uw foto bij een van de nieuwsbrieven voegen, met als bijschrift dat u de foto geeft in antwoord op een vraag van een lid van uw fanclub? Met vriendelijke groeten, Clarry Webber (New Zealand).

Dit is een ongebruikelijke vraag. Er zit evenwel wat in om een paar fotos te verzenden -ik herinner me dat ik een cheque wilde innen bij mijn lokaal postkantoor: ik moest mijn identiteitsbewijs laten zien, dat er een bleek te zijn van de Ierse 'Aliens Registration Office' (wat een naam!). de postman die me al jaren kende, glimlachte naar mij en zei: "Zo, jij bent een buitenaards wezen...(alien betekent zowel vreemdeling als ...) Hoeveel benen heb je?" Hier volgt mijn bewijs dat ik niet van een andere planeet kom:

Deze foto werd genomen tijdens een simul die ik gaf in de Burlington Chess Club in California in 1997.

De volgende foto werd genomen tijdens de Capablanca Memorial in Havana in Mei 1999: (Onthoudt dat ik de fotos zo snel mogelijk zal trachten te verzenden. Ik heb wat moeilijkheden om ze naar het goede formaat, RMP, te converteren.

Dit werd een eerder lang nummer, maar ik hoop dat jullie het zowel interessant als nuttig vonden. Als er nog vragen zouden zijn e-mail me aub - ik zal er trachten op te antwoorden, alhoewel ik er geen tijd kan op plakken, wanneer dat gebeurt. Ik kan waarschijnlijk ook niet antwoorden op vragen over openingen of bepaalde stellingen.

Technische ondersteuning.

Ik ben Igor Yagolnitser zeer dankbaar voor zijn hulp bij dit project. Contacteer Igor ivm. technische steun op: MOHCTP@ix.netcom.com
Alexander Baburin, Dublin.


vorige | Baburin Index | volgende

Copyright © 1999 door GM Alexander Baburin. Alle rechten voorbehouden.

De ontvanger krijgt een beperkte toelating om deze nieuwsbrief door te zenden naar een andere electronische postbus, een electronisch bulletin, bulletin board of World Wide Website, zolang er geen geld voor de productiekosten wordt gevraagd. Elke reproductie moet deze licentie alsook de erkenning van het auteursrecht bevatten. Zulke reproductie doet geen afbreuk aan deze auteursrechten en biedt geen garantie op toekomstige reproductierechten.


Paginabegin
Home