De Looise Schaakkring.* *

Koffiepauze Schaak

(No. 14, 31 juli 1999)

door GM Alexander Baburin

Beste Schaakvrienden!

Augustus zal een zeer drukke schaakmaand worden voor schaakfans met het Wereldkampioenschap dat in Las Vegas start vandaag. Voor mij ook wordt het een drukke tijd, want ik zal spelen in het Brits Kampioenschap (Scarborough, 1-14 Augustus) en in de Mind Sports Olympiade (London, 21-29 Augustus). Dus besloot ik om het in dit nummer erg rustig te houden en wat vroeger behandeld materiaal te hernemen. Maar eerst wil ik een paar taktische stellingen een enkele nuttige links geven.

Scherp je taktisch doorzicht wat aan! Bekijk deze twee stellingen, het kan je helpen taktische wendingen te zien in de partijen uit Las Vegas! De antwoorden vindt je aan het eind van dit nummer:

S. Solovjov - V. Akhmadeev, St. Petersburg 1999Wit aan zet

G. Kiselev - A. Gubajdullin, St. Petersburg 1999


Zwart aan zet

Links. Er zijn reeds heelwat web-paginas die CBC op hun menu hebben en een van hen - door Ruben Casafus - kan bijzonder interessant zijn voor degenen wiens moedertaal Spaans is. Jullie vinden ze op: http://bigfoot.com/~ruben-casafus Schaken wordt populairder in India en dat merkt men op het Net - om meer over schaken in dat land te vernemen kun je volgende site bezoeken http://www.chennaionline.com/chess/ Zoveel als ik hield van India en zijn bevolking tijdens mijn bezoek in april, zo ongelukkig ben ik over de manier waarop de All India Chess Federation en zijn Secretaris (hij is ook en Vice-President of FIDE) Mr. Ummer Koya me behandelden tijdens het Commonwealth Chess Championship. Ik had een contract getekend met de organisatoren, maar zij hebben het zo gedraaid dat ze mijn startgeld nog steeds niet betaalden. Een ander slachtoffer was GM Miles, die er iets over geschreven heeft in Chess Cafe, waar hij sinds kort een bijdrage schrijft. Lees zijn ganse (ware) geschiedenis op: http://chesscafe.com/miles/miles.htm Ik ga die geschiedenis ook in de schaakpers brengen, zodat we het niet zullen vergeten over dat (niet te versmaden) bedrag. De Indische Schaakfederatie brengt erge schade toe aan het Indiase schaak, het is een echte schande...
Onlangs bezocht ik nog een andere kurieuze site: http:www.freespeech.org/chessdate/
Ik hoop dat deze links je weekend kunnen opvrolijken! Laat ons nu terugkomen bij het schaken!

Kramnik-Timman, Wijk aan Zee 1999. Nadat ik de eindspel analyse van Kramnik toonde over zijn partij tegen Timman en enkele verbeteringen voorstelde, reageerde Vladimir, die mijn suggesties nakeek (zij werden daarna ook in 64 gepubliceerd). Ik kreeg ook reacties van anderen, dus zou ik graag op dit fascinerend eindspel terugkeren om jullie enkele nieuwe vondsten mee te delen.

Eerst zou ik de partij willen tonen en het ogenblik waarop het toreneindspel ontstond. Aan degenen die de analyse niet zagen in CBC No.6, raad ik aan eerst dit nummer te lezen.

V. Kramnik - J. Timman, Hoogovens Wijk aan Zee, 1999. 1 Pf3 c5 2 c4 Pf6 3 Pc3 Pc6 4 g3 d5 5 d4 cxd4 6 Pxd4 dxc4 7 Pxc6 Dxd1+ 8 Pxd1 bxc6 9 Lg2 Pd5 10 Pe3 e6 11 Pxc4 La6 12 Pa5 Lc5 13 Ld2 0-0 14 Tc1 Ld4 15 b4 Lb5 16 Pxc6 Lb2 17 Tc5 Lxc6 18 Txc6 Tac8 19 Txc8 Txc8 20 Lxd5 exd5 21 f4 La3 22 Tf1 Tc4 23 Tf3 Lxb4 24 Lxb4 Txb4 25 Ta3! (D)25...h5 26 Txa7 Tb2 27 a4 Ta2 28 f5! Ta1+ 29 Kf2 d4 30 a5 f6 31 Kf3 Kh7 32 a6 Kh6 33 h4 g6 34 fxg6 Kxg6 35 Ta8 Ta2 36 Kf4 Kf7 37 a7 Kg7 38 Kf5 Ta5+ 39 Ke4 Ta4 40 Kd5 Ta1 41 Kxd4 1-0

Eerst van al, Vladimir was akkoord dat in de plaats van 35...Ta2? zwart kon overleven door 35...Kf5! 36 Kf2! Ta2 37 Ke1 Kg4 38 a7 Kh3 39 Kd1 f5! 40 Kc1 Kg2 41 Kb1 Ta4 42 Kb2, vermits mijn aanbeveling - 42...Tb4+! 43 Ka3 Tb7! - goed werkt en zwart maakt remise na 44 Ka4 Tg7! 45 Kb5 Kxg3 46 Kb6 Tg6+ 47 Kc5 Tg7 48 Kxd4 Kxh4 49 Ke5 Kg5.

Kramnik beschouwt nu 34 fxg6 als een ernstige fout en beveelt 34 Ke4! aan. Inderdaad, deze zet is sterk en lijkt te winnen:34...gxf5+ 35 Kxf5 (Vladimir vermeld ook 35 Kxd4!?, wat zelfs nog overtuigender is). Vanuit praktisch oogpunt gezien zou zwart hier moeten 35...Ta2!? (Kramnik's variant 35...Tf1+ 36 Ke4 Tf2 37 Kxd4 Txe2 38 Tc7 Ta2 39 a7 Kg6 40 Kc5+- geeft zwart geen enkele kans) proberen. Het haastig 36 Kxf6 geeft zwart tegenspel na 36...Txe2, want nu heeft hij ook een vrijpion. Na 37 Ta8 (of 37 Td7 Ta2 38 a7 d3=) 37...Kh7! 38 Kg5 Te5+ 39 Kf4 Te6! 40 a7 Ta6 41 Ke4 Ta4 42 Kd5 Kg7 43 Kc5 Ta1 44 Kxd4 Kh7 45 Ke5 Kg7 (D) ontstaat de volgende stelling:Hier betekenen twee extrapionnen niet een winnend voordeel, want wit kan de h5-pion niet winnen, noch zijn eigen a-pion gebruiken. Het ziet er allemaal goed uit voor zwart, maar na het korrekte 36 Ke4! Txe2+ 37 Kxd4 wint wit nog steeds bijvoorbeeld: 37...Te6 38 Ta8 Kg7 (D).Dezelfde stelling ontstond in een van de varianten die ik onderzocht in CBC No.6. Daar beweerde ik verkeerdelijk dat zwart OK staat in de stelling van het diagram. In feite verliest hij hier na 39 Kd5 Tb6 40 Kc5 Te6 41 Kb5 Te5+ 42 Kc6 Te6+ 43 Kd7 Tb6 (of 43...Te3 44 Tb8 Ta3 44 Tb6 Txg3 45 Kc7, wint) 44 Kc7 Te6 45 a7. Nu falen zowel 45...Ta6 46 Kb7 als 45...Te7+ 46 Kd6 Tb7 47 Tg8+ . Kramnik toonde deze variant, maar zelfs voor ik het van vernam, wees een van mijn studenten - de 16-jarige Sam Collins - me op dezelgfde variant.

In de plaats van 33 h4 stelde GM Philipp Schlosser 33 Ke4!? voor. Inderdaad lijkt deze zet gemakkelijk te winnen (bvb. 33...Te1 34 Kd3 Td1+ 35 Kc4 Te1 36 Te7!) en daarom is het beter dan 33 h4. Nochthans was 33 h4 geen echte fout, vermits enkel 34 fxg6? een uitschuiver was, terwijl na het korrekte 34 Ke4 wit nog alles onder controle heeft zoals onze vorige analyse bewees.


Tijdens het analyseren betrapte ik er me dikwijls op dat ik mezelf trachtte te overtuigen dat een variant de 'finale waarheid' was enz. Ik geloof dat het in de menselijke natuur zit, we willen toch een soliede basis hebben. Schaken bewijst echter dikwijls als een oceaan te zijn - de varianten zijn zo talrijk en kunnen dikwijls niet berekend worden 'tot het einde'. dit eindspel is daarvan een goed voorbeeld, want zelfs na zo een lange analyse blijft het moeilijk te stellen dat wit wint na 25 Ta3!. Kramnik geeft 26... h4 en 27... g6 als mogelijke verbeteringen voor zwart, terwijl ik wil voorstellen nog een andere te bekijken: in de plaats van 25... h4 zou zwart 25 ...g6!? moeten overwegen, wat hem een ontsnappingsveld geeft en f4-f5 voorkomt. Na 26 Txa7 Tb2 (D) bereiken we volgende stelling:Hier zou zwart later ...h5 kunnen spelen en dan Kg8-g7-f6- iets wat hij niet kon doen in de partij. Natuurlijk ziet 25... h5 er actief uit (waarom Kramnik klaarblijkelijk de ! gaf), maar het dwong zwart later zijn pionnenstruktuur te verzwakken op de koningsvleugel om zijn koning van de achterste rij weg te halen. Noteer dat wit hier de zwarte koning niet echt kan blokkeren, want 27 g4?! zal beantwoord worden met 27...Tb4!.

Met deze nota zou ik de terugblik van dit belangrijk eindspel, die ons eens te meer toonde hoe diep het schaken is, willen besluiten! Ik wed erop dat computers nog in lange jaren niet in staat zullen zijn om zulke eindspelen goed genoeg te spelen! Wel dat is tenminste mijn geheime hoop ...

Solutions.

1. Solovjov-Akhmadeev, St. Petersburg 1999, 31 Ta6! Dit is beterdan 31 Dh8+ Ke7 32 Txb7+ Txb7 33 Dxc8 Db6+ 34 Kh1 Tb8 35 f6+ gxf6 36 Dh3. 31...Dxa6 32 f6!+- Ke8 33 f7+ Kd7 34 f8D Te7 35 Dh3+ Kd6 36 Dg3+ 1-0

2. Kiselev-Gubajdullin, St. Petersburg 1999, 30...Tc1! 0-1

Ik hoop dat jullie genoten van dit nummer - ik zal terug zijn midden augustus met CBC-15. Geniet ondertussen van de strijd in Las Vegas!

Technische ondersteuning.

Ik ben Igor Yagolnitser zeer dankbaar voor zijn hulp bij dit project. Contacteer Igor ivm. technische steun op: MOHCTP@ix.netcom.com
Alexander Baburin, Dublin.


vorige | Baburin Index | volgende

Copyright © 1999 door GM Alexander Baburin. Alle rechten voorbehouden.

De ontvanger krijgt een beperkte toelating om deze nieuwsbrief door te zenden naar een andere electronische postbus, een electronisch bulletin, bulletin board of World Wide Website, zolang er geen geld voor de productiekosten wordt gevraagd. Elke reproductie moet deze licentie alsook de erkenning van het auteursrecht bevatten. Zulke reproductie doet geen afbreuk aan deze auteursrechten en biedt geen garantie op toekomstige reproductierechten.


Paginabegin
Home