De Looise Schaakkring.*

Koffiepauze Schaak

(No. 31, 5 mei 2001

© 2001 door Alexander Baburin

Beste schaakvrienden,

Beste schaakvrienden,

Het is al lang geleden dat ik CBC-30 schreef. Het lijkt alsof het leven steeds maar drukker wordt en ik hoop dat enthousiaste CBC lezers mij de lange stilte zullen vergeven. Een gedeelte van het probleem bestond erin dat ik over zoveel wilde schrijven, zodat ik uiteindelijk nooit de tijd vond om het ook te doen! Daarom zal ik het nu op een andere manier aanpakken, ik zal minder schrijven, maar wel frekwenter.

Mijn US Tour

Eind februari ging ik naar de States, waar ik deelnam aan de Linklater Memorial in San Francisco en aan het National Open in Las Vegas. Ik deelde de derde plaats in beide tornooien, dus vanuit dat standpunt kon ik tevreden zijn. Over mijn spel, dat vol fouten en zelfs blunders zat, was ik allerminst te spreken. Daarbuiten was het een aangename en interessante reis waarop ik enkele van mijn vrienden ontmoette.

De Linklater Memorial vond plaats in de Mechanics' Institute Chess Club in San Francisco - werkelijk een echte wonderlijke stad. Het Mechanics Institute is eigenlijk een bibliotheek waarin zich ook een groot schaaklokaal bevindt. In het bestuurscomité van het instituut zetelen onder andere de schaakspelers Neil Falconer, Mark Pinto en IM Vincent McCambridge, wat verklaart waarom er een druk schaakleven in de Mechanics is'. De club heeft ook een voortreffelijke internetpagina www.chessclub.org en heeft GM Alex Yermolinsky en IM John Donaldson, die wekelijks tornooien organizeren en lessen geven aan het publiek, onder contract. Zij waren ook de organizatoren van ons tornooi waaraan 11 spelers deelnamen met gelegenheid tot het behalen van een GM en/of IM norm. Slechts één normzoeker slaagde in zijn opzet - Michael Mulyar behaalde een IM-norm. De sterkste spelers domineerden het tornooi, want GMs Yuri Shulman en Alexander Wojtkiewicz deelden de eerste plaats met 7 punten op 10, terwijl ik derde was samen met IM Greg Shahade. Beide winnaars speelden zeer solied en verloren (net als Shahade) geen enkele partij. Mijn spezl was aangenamer, maar twee verliezen en een paar gemiste kansen verhinderden dat ik beter eindigde.

Misschien kon ik met niet goed aanpassen aan de nieuwe FIDE tijdscontroles, die voor het eerst uitgetest werden in de VSA Op de Linklater Memorial. In een recent nummer van New in Chess uitte Joe Gallagher zijn ongenoegen over deze nieuwe controle (1h 15 minuten voor 40 zetten met 30 seconden verhoging) en ik kan hem hierin volgen. De kwaliteit van het spel lijdt er inderdaad onder, je verzinkt 2 à 3 keer per partij in diep denken en dan verzeil je al in tijdnood! Dit is te zien in volgende partij, die vol van overhaaste beslissingen zit. Hoe dan ook, het zorgde eveneens voor wat aangenaam schaak!

Alexander Baburin (2598) - Cyrus Lakdawala (2436) [D30]

Linklater Memorial, San Francisco (4), 01.03.2001

Notas door GM Baburin, overgenomen uit Chess Today

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.e3 e6 5.Pbd2 Pbd7 6.Ld3 b6 7.0–0 Lb7 8.b3

Onlangs speelde ik 8.e4, maar na 8...dxe4 9.Pxe4 c5 10.d5?! exd5 11.cxd5 Pxe4 12.Lxe4 Ld6 13.Pg5?! Pf6 14.Da4+ Dd7 15.Dxd7+ Pxd7 16.Lf5 Pf6 stond zwart beter in de partij Baburin-Kelly, Bunratty 2001. Met die partij in het achterhoofd dacht ik dat uitstellen van e3-e4 misschien een goed idee zou zijn. 8...Le7 9.Lb2 0–0 10.De2 Dc7 11.Tac1 Tac8 (D)

Wit heeft ruimtelijk overwicht en kan op een gepast moment op e3-e4 aansturen. Misschien moest ik dit hier al doen: 12.e4 dxe4 13.Pxe4 c5 14.dxc5 en wit heeft een klein maar aangenaam initiatief. In het geval van 13...Pxe4 14.Lxe4 Pf6 kan hij kiezen tussen 15.Lc2 en 15.c5!?. In de plaats daarvan besliste ik om meer spanning in het centrum te houden:

12.Pe5 c5

Dit is juist, vermits na 12...Pxe5?! 13.dxe5 Pd7 14.f4 wit beter staat want hij krijgt aanvalskansen op de koningsvleugel en in het centrum. 13.f4 dxc4 14.bxc4

Waarschijnlijk was het verkeerd de c-lijn te blokkeren - beter was 14.Lxc4 of 14.Pdxc4 Le4 15.Pd2 Lxd3 16.Pxd3, met licht voordeel in beide gevallen. 14...Tcd8 15.f5??

Dit is een verschrikkelijke zet die de positie van het e5-paard ondermijnt en de d3-loper blokkeert. Maar natuurlijk zag ik op dat ogenblik niet wat er verkeerd mee was anders had ik hem niet gespeeld. 15...Ld6 16.Pdf3 (D)

Na 16.fxe6 Pxe5 17.dxe5 Lxe5 18.exf7+ Txf7 19.Lxe5 Dxe5 zou zwart beter staan, dus speelde ik 16.Pdf3. Maar nu kon hij na16...Lxf3! 17.Pxf3 e5!, in een strategisch gewonnen stelling komen - al zijn stukken zijn aktief, terwijl de d3-loper er als een idioot bij staat ... Dat idee misten we beiden. 16...Tfe8? 17.fxe6 Txe6?

Dit is een ernstige fout. Na 17...fxe6 18.Pxd7 Pxd7 19.d5 kan zwart niet 19...exd5? spelen wegens 20.Lxh7+! Kxh7 21.Pg5+ Kg8 22.Dh5+-. Na 19...Pf8 zou wit echter problemen krijgen met zijn centrumpionnen. Daarom zou 19.Dc2 Pf6 20.h3 beter zijn, waarna wit een klein voordeel heeft.. 18.Pxd7

Hier overwoog ik eerst 18.Pg5, maar ik wilde niet dat zwart op e5 kon offeren: 18...Lxe5 19.dxe5 Txe5 20.Lxe5 Pxe5 of 20...Dxe5 21.Lxh7+ Pxh7 22.Pxf7 De7 23.Pxd8 Dxd8.

18...Pxd7 19.d5?

Wit begint zijn aanval verkeerd. Natuurlijk is het aanlokkelijk de vijandelijke loper op te sluiten en de eigen te bevrijden, maar deze zet geeft de controle over e5 prijs en geeft de toren op e6 de kans om zijn kwetsbare positie te verlaten. Wit moest 19.Pg5! spelen met een winnend voordeel. Bijvoorbeeld: 19...Lxh2+ 20.Kh1 Th6 21.Lxh7+ Kh8 22.Pxf7+ Kxh7 23.Pxh6 Kxh6 (23...gxh6 24.Tf7+ Kg8 25.Tcf1+-) 24.e4!? cxd4 25.Lxd4 Pe5 26.Le3+ Kg6 27.Tf5+-. Ik bekeek 19.Pg5!, maar ik overzag dat zwart niet 21...Kf8 kan spelen wegens 22.Pxf7+-.

19...Te7 (D)

Ik verwachtte voornamelijk 19...Th6 20.h3 Pe5 en zwart staat lichtjes slechter. Zwart stelde hier remise voor, doch ik was in de verkeerde veronderstelling dat ik een winnende aanval kon inleiden:
20.Lxh7+?

Ziet er verleidelijk uit, maar is verkeerd... Beter was 20.Pg5 Lxh2+ 21.Kh1 g6 22.Pxf7 Txf7 23.Txf7 Kxf7 24.Dg4=.

20...Kxh7 21.Pg5+ Kg8

21...Kg6? verliest na r 22.Dd3+ Kxg5 23.Df5+ Kh6 24.Dh3+ Kg6 25.Dg4+ Kh6 26.Dxg7+ Kh5 27.Tf5+ Kh4 28.Dg5#; 21...Kh6 is ook slecht - 22.Pxf7+ Txf7 23.Txf7 Lxh2+ 24.Kh1 Le5 25.Tcf1+-.

22.Dh5 Pf8 23.Tf3 (D)

Na deze zet had ik nog 7 minuten op mijn klok (plus de toevoegingen), terwijl mijn opponent er nog 42 over had. Het is moeilijker om te verdedigen dan om aan te vallen, maar de witte aanval is niet doorslaand hier, hoewel ik tijdens de partij van het tegengestelde overtuigd was ( Dat was de voornaamste reden waarom ik 20.Lxh7 speelde!). 23...Lxh2+?

Zwart moest de b7-loper mee in de verdediging brengen door 23... Lc8!. Over het algemeen is het zinvol om inactieve stukken aan het werk te zetten. Hier kon de loper, die op b7 stond te niksen, wit verhinderen Th3 te spelen. Wit heeft niet genoeg tegenspel hier, men zie: 24.Tcf1 (24.g4? Dd7; 24.Lxg7?! Kxg7 25.Tcf1 f5 26.Th3 Pg6–+) 24...f6. Zwart moet nu winnen zowel na 25.Txf6 gxf6 26.Lxf6 Ph7 27.Lxe7 Dxe7 28.Pxh7 Lxh2+ 29.Dxh2 Dxh7 30.Dxh7+ Kxh7 31.Tf7+ Kg6 32.Txa7 Lf5 als na 25.Lxf6 gxf6 26.Txf6 Lxh2+ 27.Kh1 Le5 28.d6 Dxd6 29.Txd6 Txd6 . In het laatste geval zijn de zwarte stukken veel beter dan de witte dame. Als we terug de stelling na 23... Lc8! bekijken ziet het er logisch uit dat zwart aan de witte aanval kan weerstaan - al zijn stukken staan actief opgesteld. Natuurlijk, wit heeft de controle over de h- en f-lijnen, maar dat volstaat niet tegen de beste zwarte verdediging.

24.Kh1! 24.Dxh2 is niet de reden waarom ik de loper offerde! Objectief gezien is dit ook een sterke zet, vermits de witte aanval nu al sterk is. 24...Td6

Dit is de zet die ik ook als de voornaamste verdediging beschouwde, maar het was niet de enige - 24...Lg3 zag er ook verleidelijk uit. Dan heeft wit al remise na - 25.Tcf1 f6 26.Lxf6 gxf6 27.Txf6 Le5 28.Txf8+ Txf8 29.Dg6+ Tg7 30.De6+ Tgf7 31.Dg6+ Tg7 32.De6+=. Maar hij kan ook voor meer door spelen met 25.Lxg7 Kxg7 26.Tcf1 Tdd7 27.Dg4 Pg6 28.Txg3 (28.Dh5 Pf8 29.Dg4=) 28...Td6 29.Dh5 en wit wint. Natuurlijk, het is moeilijk te zeggen of zowel wit als zwart deze varianten voor het bord zouden gevondne hebben. Hetzelfde geldt voor de later besproken varianten - het mag niet de indruk wekken dat ik alle of de meeste ervan zag. Inderdaad, een mens kent zijn begrenzingen niet tot hij met Fritz analyzeerde ! :-)

25.Lxg7 Kxg7 26.Tcf1 Lf4?

Beter was 26...f5!. Het idee is dat na 27.Txf5? Lf4! reeds wint: 28.T5xf4 Th6 29.Tf7+ Txf7 30.Txf7+ Dxf7 31.Dxh6+ Kxh6 32.Pxf7+ Kg6–+. Wit moet 27.Th3 Pg6 spelen en dan 28.Txf5 Kg8 29.Pe6 Texe6 30.dxe6 Txe6 31.Tg5 Dg7 32.Dg4!, waarna de zaken niet klaar blijven. 27.Th3 Pg6 (D)

28.Txf4!

Dit is beter dan 28.exf4. Dan verliest 28...Lc8 na 29.f5! Lxf5 30.Dh7+ Kf8 31.Thf3 f6 32.Dh6+ Ke8 33.Txf5 fxg5 34.Tf8+ Pxf8 35.Txf8+ Kd7 36.Dh3+ Tde6 37.dxe6+, maar 28...f5! ziet er goed uit voor zwart.

28...Pxf4 Na 28...Lc8 29.Dh7+ Kf8 30.Txf7+! Txf7 heeft wit het winnende 31.Tf3! .

29.exf4? Dit is een ernstige onnauwkeurigheid in tijdnood. Beter was 29.Dh8+ Kg6 30.exf4! en de zwarte koning is veroordeeld. Nu krijgt die koning een ontsnappingskans, maar zwart mist deze mogelijkheid. 29...Te1+ 30.Kh2 Kf8?

Zwart moest 30...Te8! spelen. Na 31.Dh7+ 32.Dh8+ Ke7 33.Te3+ Te6 34.Txe6+ fxe6 35.d6+ Kxd6 36.Dxe8 Dc8 37.Pf7+ Kc7 38.Dxc8+ Lxc8 39.g4 heeft wit een beter eindspel, maar het moet nog gespeeld worden.

31.Dh8+ Ke7 32.Dh4! Nu is het voorbij, vermits wit tenminste een toren wint. 32...Te2 33.Pe6+ Kd7 34.Pxc7 Kxc7 35.Dh5 Te7 36.f5 b5 37.Dh4 Ted7 38.Df2 Kb6 39.Tb3 1–0 Tijd: 1.31–1.18

In het volgend nummer, dat zo snel mogelijk zal volgen, zal ik het hebben over het nationaal Open in Las Vegas en er een partij uit bespreken. Na Las Vegas speelde ik 2 partijen in de 4NCL (2 remises) en deelde de eerste prijs met GM Bordan Lalic in een klein, maar aangenaam open tornooi in Belfast. Maar mijn spel was nog steeds eerder zwak - ik werkte er hard aan maar het leek geen effect te hebben. Uiteindelijk besloot ik om er niet tegen te vechten en een rustpauze tussen tornooien in te lassen, wat ik op dit ogenblik bezig ben. In de plaats daarvan concentreer ik me wat op mijn internetprojecten en coachen.

Schaaktoerisme

* Sinds Kasparov, tijdens het Las Vegas FIDE Wereld Kampioenschap in 1999, de benaming 'schaaktoerist' lanceerde bleef ik over mezelf als één van deze toeristen denken. Alleen, ik zie niet in wat er verkeerd aan is, je komt in verschillende landen, speelt schaak, ontmoet nieuwe mensen en reist verder. Zo kies ik mijn schaaktornooien tegenwoordig! Ik ben dan ook een beetje verbaasd dat er niet meer aan schaaktoerisme gedaan wordt. Misschien zal het volgend initiatief van de GM School uit St. Petersburg dat veranderen: zij bieden een reis naar deze prachtige stad combineren met een deelname aan een tornooi en/of een ernstige training. Ik wil de idee hier sterk aanbevelen, meer erover vindt je op : Grandmaster Square, dat ook een zo al een erg informatieve pagina is.

Chess Today – het eerste dagelijks schaaknieuwsblad op het Net

* In vorige CBC afleveringen schreef ik al veel over Chess Today (CT), dus zal ik kort zijn deze keer. Voor een lage prijs ontvangen onze lezers nieuws, besproken partijen, tactische puzzels, interviews met bekende pselers, jonge sterren en veel meer! Natuurlijk, het is moeilijk om te concureren met al de vrije informatie op het web, maar ik geloof dat Chess Today een waardevolle tijdsbesparende bijdrage levert aan schaakfans door ze zorgvuldig gekozen goed gesproken partijen aan te bieden. Ten minste, onze lezers zijn toch erg enthoesiast over CT! Je kunt enkele voorbeelden vinden op: Chess Today. Daar vindt je ook een interressant interview met GM Yasser Seirawan, dat er onlangs werd aan toegevoegd.

Dat interview werd ook behandeld op mijn andere pagina - Grandmaster Square. Daar opende ik pas een veilingsafdeling, waarop ik volgend weekend een schaakveiling zal organizeren. Er zullen vele zeldzame boeken en handtekenigen van beroemde spelers als Marshall, Keres, Petrosian en Fischer aangeboden worden - kom eens een kijkje nemen! De verkoop bij opbod zal plaats vinden van 10 tot 12 mei en vermits je om te mogen bieden moet geregistreerd zijn zou het een goed idee zijn dit nu te doen. De GM Square webpagina heeft ook een Schaakwinkel, waar jullie meer dan welkom zijn!

In het volgend nummer vanKoffiepauzeschaak zal ik het hebben over mijn ideeën van de huidige schaaksituatie alsook over schaakpolitiek, zowel als over schaken op internet - blijf attent!

Alexander Baburin, Istanbul, Dublin. Grandmaster Square & Chess Today

Technische ondersteuning.

Ik ben Igor Yagolnitser zeer dankbaar voor zijn hulp bij dit project. Contacteer Igor ivm. techische steun op: MOHCTP@ix.netcom.com


vorige | Baburin Index | volgende

Copyright © 2001 door GM Alexander Baburin. Alle rechten voorbehouden.

De ontvanger krijgt een beperkte toelating om deze nieuwsbrief door te zenden naar een andere electronische postbus, een electronisch bulletin, bulletin board of World Wide Website, zolang er geen geld voor de productiekosten wordt gevraagd. Elke reproductie moet deze licentie alsook de erkenning van het auteursrecht bevatten. Zulke reproductie doet geen afbreuk aan deze auteursrechten en biedt geen garantie op toekomstige reproductierechten.Paginabegin
Home