De Looise Schaakkring.* *

Koffiepauze Schaak

(No. 7, 4 April 1999)

door GM Alexander Baburin

Beste Schaakvrienden!

In dit nummer wilde ik een van mijn recente partijen tonen, samen met enkele links die interessant zouden kunnen zijn voor jullie.

Aanvullend nieuw CBC formaat. Vanaf dit nummer zal CBC ook in het PDF-formaat verschijnen. Het voordeel daarvan is dat de diagrammen dan door iedereen te lezen zijn. Je opent het bijgevoegde CBC-7.pdf bestand met de gratis Acrobat Reader, die op veel CD's te vinden is, of kan gedownload worden van volgende site: http://www.adobe.com/ Opgelet, het bestand is vrij groot - 4.7 Mb. Natuurlijk maakt een extra bijvoegsel de mails groter, maar dat is de prijs die we betalen voor volledige compatibiliteit. Met de Acrobat reader kunnen de nieuwsbrieven ook afgedrukt worden.

Schaakbonden.

In vorig nummer vertelde ik al dat ik twee partijen speelde in de '4 Nations Chess League' (UK). Ik zou nu daarover en over schaakbonden in het algemeen iets willen vertellen.

Ploegen competities bestaan er in veel landen en ik geloof dat het alleen maar goed kan zijn voor het schaken - amateurs krijgen er gelegenheid tegen professionals te spelen, terwijl ze voor deze laatsten een bijkomende bron van inkomen vormen. De sterkste en bekendste bond is de Duitse Bundes Liga (of BL), waar vele ploegen in competitie treden, sommige zeer sterk. Andere sterke ploegencompetities zijn er in het voormalige Yoegoslavië, Frankrijk en natuurlijk Rusland dat ook een erg sterk kampioenschap heeft. Alhoewel ik nog niet zo veel aan ploegencompetities deelnam, ik speelde tot hiertoe in Hongarije, Duitsland en Zwitserland (echter slechts één partij), maak ik nu deel uit van de ploeg Wood Green die speelt in de 4NCL uit Groot Britannië. 4 NCL wordt alsmaar sterker, er spelen veel GM's. Om daarover en over schaken in Groot Britannië in het algemeen meer te vernemen kun je best de website van John Saunders http://wkweb1.cableinet.co.uk/jsaunders/nclindex.htm bezoeken.

De Week in 't Kort & enkele links.

Deze week las ik een interessant artikel van Lev Khariton over Kasparov en zijn rol in het moderne schaken - 'Is Fair Always Square?'. Je vindt het op: http://www.internetchess.com/columns/khariton/fairsquare.shtml"

De Russische 'GM School' versloeg de match Spassky-Korchnoi, die onlangs in St. Petersburg plaats vond, op hun website. Ik bekeek er enkele partijen van met de Java-viewer en genoot van de notas die GM Alexander Khalifman erbij maakte. Hij zal ook de hoogtepunten van het supertornooi Dos Hermanas toelichten, alles is te bekijken op: www.gmchess.spb.ru Zij hebben nog een andere interessante aanbieding - ze antwoorden namelijk gratis op schaakvragen. Ik veronderstel dat dit soort promotie niet lang zal duren, dus haast je om ervan te profiteren!

Als je eraan zoudt denken om een norm of FIDE klassement te behalen kan het misschien nuttig zijn een bezoek te brengen aan de site van Laszlo Nagy: http://www.elender.hu/~firstsat/

Besproken partij.

Tegenwoordig, nu de algemene schaakkennis groter is dan pakweg 10 jaar geleden, is het niet gemakkelijk om een tegenstander te verslaan, zelfs al heeft hij 200 punten minder dan jij. Het enige recept dat ik daarvoor ken is betere zetten spelen en problemen creëren voor je tegenspeler. Hem op vreemd terrein brengen kan soms ook helpen - iets wat me lukte in de volgende partij. (Voor degenen die CHESSBASE (light) of Fritz hebben, zij kunnen de vermelde partijen afhalen op: CBC-7.CBV)

Richard Bates (2373) - Alexander Baburin (2586)
4 NCL (7), 20.03.1999, Birmingham

1 d4 d5 2 Pf3 Pf6 3 g3 g6

Tijdens een korte voorbereiding had ik gemerkt dat mijn tegenspeler Ctalaans en Engels met g3, Pe2 speelde. Dus, dacht ik, zal hij niet erg vertrouwd zijn met het Grünfeld Indisch.

4 Lg2 Lg7 5 c4 0–0 6 0–0 dxc4 7 Pa3 Pc6 8 Pxc4 Le6 9 b3

Klaarblijkelijk kende wit weinig over deze variant, want hij gebruikte 45 minuten voor de zetten 9-11, allen bekende theorie... Anderzijds heb ikzelf als witspeler reeds zoveel g2-g3 systemen gespeeld dat het me tegenwoordig niet uitmaakt ze ook aan de andere zijde van het bord te spelen!

9...Ld5 10 Lb2 a5 (D)stelling na 10...a5

Zwart wil ...a4 spelen en als wit later die pion neemt, vervolgt zwart met ...Ta6 en ...Da8. Dit is een gemakkelijk te volgen plan en dat had ik in mijn hoofd toen ik voor de Grünfeld verdediging koos.

11 Pfe5

Een goed voorbeeld van de zwarte strategie toont de volgende partij: 11 Tc1 a4 12 bxa4 Ta6 13 Pfe5 Lxg2 14 Kxg2 Da8 15 Pxc6 bxc6 16 a5 c5+ 17 Kg1 Td8 18 e3 cxd4 19 exd4 Pe4 20 Df3 Lxd4 21 Lxd4 Txd4 22 h4 Tf6 23 Da3 c5 24 Tc2 g5 25 h5 g4 26 Pe5 Dc8 27 De3 Tfd6 28 Df4 f5 29 Pc4 Tf6 30 Pe3 Pd2 31 Dg5+ Kh8 32 Txd2 h6 0-1 Ivkov-Gheorghiu, Manila 1973.

11...Lxg2 12 Kxg2 Pxe5

Ik had geen schrik dat wit op e5 zou terugnemen met een pion. Natuurlijk, de smaken verschillen - GM Dvoirys neemt hier bvb. niet op e5. 13 dxe5 Pd5 (D)stelling na 13...Pd5

Deze stelling verdient meer uitleg. 13 dxe5 was redelijk ambitieus - de e5-pion geeft wit wat ruimte voordeel. Dit voordeel kan erg belangrijk zijn als er veel stukken op het bord blijven. Als evenwel de stukken van het bord verdwijnen, wordt de zwarte meerderheid op de damevleugel meer en meer belangrijk. Ik was redelijk vertrouwd met de klassieke partij Reshevsky-Fine, AVRO 1938, waar een gelijkaardige pionnestructuur voor kwam. Dit hielp me om te besluiten dat 12...Pxe5 fijn moest zijn voor zwart - veel stukken zijn afgeruild. Zwart moet wel aan zijn g7-loper denken - eventueel moet de e5-pion verwijderd worden of de loper moet een plaats vinden op een andere diagonaal.

14 e4

Door het paard weg te jagen verzwakt wit het d3-veld0.

14...Pb4 15 Dg4 [15 De2 Dd3] 15...Dc8

Hier hield keek ik ook naar 15...h5, maar 16 Df3 Dd3 17 Tfd1 brengt zwart nergens. De zet 15...b5 zou tot dezelfde stelling als in de partij geleid hebben, na 16 Tfd1 Dc8 17 Dxc8 Tfxc8. Misschiuen is de tekszte de meest flexibele 16 Dxc8

16 Qe2 was ook mogelijk, zwart kan dan keizen tussen 16...Td8 en 16...b5 gevolgd door ...Db7 16...Tfxc8 17 Tfd1 b5 (D)stelling na 17...b5

Ik gebruikte 11 minuten voor deze zet en kwam tot het besluit dat het c4-paard moest verdreven worden. Het is een tweesnijdige zet, want hij verzwakt de zwarte pionnen. Misschien moest 17...a4!? de voorkeur krijgen. 18 Pe3 Td8 19 Txd8+?

Het opgeven van de d-lijn lijkt me niet goed te zijn. Na 19 Pd5 c6 kan zwart nog steeds voor voordeel vechten in de varianten 20 Pxe7+ 20...Kf8 21 a3 Txd1 22 Txd1 Kxe7 23 axb4 axb4 24 Tc1!? Tc8 25 Ld4 Ke8 or 21 Txd8+ Txd8 22 a3 Kxe7 23 axb4 axb4 24 Ta7+ Ke8. Maar na 20 Pb6! Tab8 (20...Txd1 21 Txd1 Te8 22 a4) 21 Pd7 Tbc8 22 Pb6 kan zwart misschien beter op zetherhaling spelen. De laatste variant bleef door beide spelers onopgemerkt.

19...Txd8 20 a3 Pc6 Het heeft geen zin de penning na 20...Pd3 21 Td1 toe te laten. 21 Tc1 Zwart staat ook beter na 21 Pd5 Pxe5 22 Pxc7 (na 22 Lxe5 Lxe5 23 Tc1 Ld6 komt wit in moeilijkheden.) 22...Td2 23 Lc3 Tc2 24 Pxb5 Pg4.

21...Td2!

In de post-mortem analyse zei mijn opponent dat hij deze zet overzien had.

22 Lc3

De variant 22 La1 Pxe5 23 Txc7 Pd3 24 Tc8+ Lf8 gaf zwart ook voordeel, bvb.: 25 Pg4 h5 26 Ph6+ Kh7 27 Txf8 Txf2+ 28 Kg1 Kxh6 29 Lc3 Tc2 30 Lxa5 Pe5.

22...Ta2 23 Le1

Of 23 Ta1 Txa1 24 Lxa1 Lxe5 25 Lxe5 Pxe5 26 Pd5 c5 en zwart staat beter vermits zijn meerderheid op de dame vleugel sterker is de de witte extra pion on de andere vleugel. 23...Pxe5 24 Lxa5? (D)stelling na 24.Lxa5

Zwart staat beter na 24 Txc7 Pd3 25 Lxa5 Txf2+, maar nu heeft hij een winnende voortzetting:

24...Txf2+! 25 Kxf2 Pd3+ 26 Kg2 Pxc1 27 Lxc7 Pxb3 28 Pd5 e6–+ 29 Pe7+ Kf8 30 Pc8 Pd2 31 Pa7 Pxe4 32 Pxb5 Ke7 33 a4 Kd7 34 a5 Pc3 35 Pxc3 0–1 Tijd: 1.59–1.30

Nu zou ik die klassieke partij, waarvan ik sprak bij mijn commentaar van de dertiende zet willen tonen. In deze partij ruilde zwart consequent stukken (wat wit ook niet verhinderde) en tenslotte besliste de meerderheid op de damevleugel de partij.

Samuel Reshevsky - Reuben Fine
AVRO Amsterdam, 1938

1 d4 Pf6 2 c4 e6 3 Pf3 d5 4 g3 dxc4 5 Da4+ Pbd7 6 Lg2 a6 7 Pc3 Le7 8 Pe5 Tb8 9 Dxc4 b5 10 Db3 Pxe5 11 dxe5 Pd7 12 Lf4 c5 (D)stelling na 12...c5

13 0–0 Dc7 14 a4 0–0 15 axb5 axb5 16 Pe4 Lb7 17 Ta7 Db6 18 Tfa1 Ta8 19 Txa8 Txa8 20 Txa8+ Lxa8 21 Dd3 Lc6 22 Pg5 Lxg5 23 Lxg5 Db7 24 f3 h6 25 Le7 c4 26 Dc3 Pxe5 27 Lc5 Pd7 28 Ld4 e5 29 Lxe5 b4 30 Dd4 Pxe5 31 Dxe5 c3 32 b3 Db6+ 33 Kf1 c2 34 Db2 Dc5 35 Dc1 Ld5 36 f4 Lxg2+ 37 Kxg2 Dd5+ 0–1

Ik hoop dat je genoot van dit Koffiepauze Schaak nummer en ik zou het op prijs stellen wat reacties te krijgen. Eigelijk heb ik al wat vragen en suggesties gekregen, die ik in een van de volgende CBC 's wil behandelen - blijf uitkijken! Beveel CBC bij je vrienden aan aub. het is zeer gemakkelijk om in te schrijven, stuur juist een lege E-mail naar: AlexBaburin_on_Chess-subscribe@onelist.com Shortly after that they should receive a confirmation.

Technische ondersteuning.

Ik ben Igor Yagolnitser zeer dankbaar voor zijn hulp bij dit project. Contacteer Igor ivm. technische steun op: MOHCTP@ix.netcom.com Alexander Baburin, Dublin.


vorige | Baburin Index | volgende

Copyright © 1999 door GM Alexander Baburin. Alle rechten voorbehouden.

De ontvanger krijgt een beperkte toelating om deze nieuwsbrief door te zenden naar een andere electronische postbus, een electronisch bulletin, bulletin board of World Wide Website, zolang er geen geld voor de productiekosten wordt gevraagd. Elke reproductie moet deze licentie alsook de erkenning van het auteursrecht bevatten. Zulke reproductie doet geen afbreuk aan deze auteursrechten en biedt geen garantie op toekomstige reproductierechten.


Paginabegin
Home