1. Software algemeen
  2. Schaaksoftware en informatie erover
  3. Het maken, lezen en afdrukken van PDF bestanden enz.

Software algemeen, vrij of commercieel?


Goede vrije software, die er voor bijna alle toepassingen bestaat, ook voor schaken, is bijna steeds geschreven in eerste instantie voor Linux. Linux is een vrij operating systeem en bij gevolg is de meeste software dat ook. Maar veel van die oorspronkelijk voor Linux geschreven programma's zijn later ook voor Windows 'gecompileerd', wat de toepassingsgebieden weer fel verruimd heeft. Want hoezeer de Linux gebruikers en ontwikkelaars ook gekant zijn tegen Microsoft en veel andere commerciŽle software, ze kunnen niet blind blijven voor het feit dat het grootste deel van de PC bezitters met Windows werkt omdat het nu eenmaal op hun PC stond bij aankoop. Daarenboven is het nog steeds wat ingewikkelder om met Linux te werken, men moet toch wat PC amateur zijn en min of meer weten hoe alles werkt, de schijf en al de andere dingen, dus wat studiewerk.
Wie meer over vrije software op alle vlakken wil weten gaat naar http://www.snapfiles.com/freeware/freeware.html, of een andere website voor het downloaden van programma's.
Wie meer over Linux wil weten, zeker echt leerrijk voor de jongeren, gaat o.a. naar http://www.linux4you.be/ of http://www.linuxbelgium.be/.
Linux kan, onder bepaalde voorwaarden, samen met Windows op een PC, je kunt het vrij downloaden (wel enkele CDs of een DVD), maar wie er wil aan beginnen, lees er eerst wat over anders is het hopeloos. Het zou ons te ver leiden om hier verder op in te gaan.

Schaaksoftware en informatie erover

1. Schaakbestandsformaten

Schaakpartijen worden door de verschillende databases op verschillende manieren opgeslagen in bestanden. Dikwijls zijn er zelfs voor eenzelfde merk verschillende formaten, zoals voor de oudere en de nieuwe (vanaf versie 6) Chessbase waarvan het database formaat nog altijd niet vrijgegeven is. Dit maakt het er niet simpeler op.
Er is echter ťťn formaat dat door praktisch alle programma\'s en databases, vrije zowel als commerciŽle herkend wordt, dit is het pgn formaat. pgn staat voor portable game notation. Eigenlijk is het een speciale vorm van een gewoon tekstbestand, dat dus ook door een gewone editor als notepad of een tekstverwerker als Word kan gelezen en afgedrukt worden. Wie er alles wil van weten die kan de beschrijvende tekst (http://www.freewebs.com/looiseschaak/zip/pgnstandaard.zip) ervan downloaden.
Aan pgn zijn enkele nadelen, bestanden zijn groter en geavanceerd zoeken (op stelling of andere kenmerken) in een pgn database is bijna onmogelijk. In de meeste download pagina\'s staat daarom alles in gezipte pgn. Gezipt omdat de bestandsgrootte dan geminimaliseerd wordt. Om het volledig bestand eruit te halen heb je Winzip (=shareware, dus te betalen na proef) of iets anders, bvb. Zipgenius (gratis) http://www.zipgenius.it/ nodig.
Databases voor Fritz en Chessbase, hoe ze met email versturen.
Fritz en Chessbase hebben in zich een eigen comprimeerprogramma, een soort inwendige zip, dat je moet gebruiken om gemakkelijk hun database te versturen en ook om backups ervan te maken.
Wanneer je een nieuwe database aanmaakt dan bestaat die uit verschillende bestanden, die je allemaal nodig hebt om de database te kunnen openen in Fritz. Dus moet je ze ook allemaal doorsturen. Gemakkelijkst gaat dat door eerst de database te archiveren met Fritz of Chessbase, dan kun je daarna het archief (met cbv extensie) verzenden of als backup gebruiken. Paginabegin

2. Schaakprogramma's

Een modern Windows schaakprogramma bestaat in wezen uit twee belangrijke delen, te weten de grafische gebruikersinterface (wat men op het scherm ziet dus) of GUI (Grafical User Interface) en het schaak engine .
CommerciŽle programmas
Voor PC
Een schaakprogramma kopen we om tegen te spelen zou je denken, maar steeds meer worden de analysekwaliteiten van zo\'n "silicon grandmaster" thuis gewaardeerd. Sinds Chessbase bijna alles wat schaakprogramma (hier engine bedoeld) heette opkocht, kun je bij hen naast de eigen Fritz (op dit ogenblik 11) onder dezelfde interface nog andere kopen: Nimzo, Hiarcs, Junior, het supersterke Rybka, versie 4 ondertussen en Shredder. Het vroeger bekende Chessmaster bestaat ook nog, alsook de vroegere concurrent van Fritz, Chess Genius 25 US$ tegenover de 50 euro van Fritz. Let wel elk engine dat je bij Chessbase koopt = 50 euro, maar kan dan ook als onafhankelijk programma werken.
Voor PDA
Pocketgrandmaster 25 US $
Pocket Fritz 4 50 euro
Chess Genius 25 US $, bestaat ook voor iPod en sommige smartphones. Kijk op hun website.
Paginabegin
Vrije programma's

Bij vrije programma's zijn de engines gescheiden van de interface, maar meestal is er al minstens ťťn engine bij de interface.
GUI De grafische interface
zorgt ervoor dat partijen, het bord, de database, kortom alles dat we langs het toetsenbord, ons scherm en/of printer willen kunnen benaderen netjes bijgehouden worden zonder dat we er iets moeten van kennen.
Bekende vrije GUI' s zijn Arena , SCID en Winboard. Meestal zitten er nu ook enkele engines bij hun download, zoals het ook bij alle commerciŽle programmas als Fritz, Shreddeer, Junior, Rybka, Genius enz. het geval is.
Voor PC
Door het overaanbod (schakers zijn blijkbaar vruchtbare programmeurs) vrije programma's zijn de zogenaamde "shareware" exemplaren, waarvoor na een proefperiode moet betaald worden bijna volledig verdwenen. Een relatieve nieuwkomer binnen de grafisch schaakinterfaces is Arena. Het blijkt een zeer uitgebreid vrij programma te zijn dat bovendien compatibel is met UCI engines.
De twee beste interfaces van het moment zijn Arena

en SCID . Dit laatste is in de eerste plaats een database, voor meer info zie verder.
Met beiden kun je zowel spelen als analyses doen. Er zijn nog wel enkele minder bekende interfaces, maar de meesten worden ofwel niet meer up to date gehouden of zijn niet zo goed.
Met Arena zowel als met SCID kun je ook op internet spelen als je ze met de server verbindt.
Daarnaast is er nog het voortreffelijke, oorspronkelijk alleen in Linux gebruikte, maar nu ook voor Windows beschikbaar onder de naam Winboard van Tim Man .
Paginabegin
Voor PDA
PocketSCID

Alain Zanchetta heeft ook enkele programmatjes, een pgn editor voor PDA en zelfs iets voor
Het schaak engine is het eigenlijke schaakprogramma dat tegen ons speelt of onze partijen analyseert. Het wordt door de GUI gecommandeerd wat het moet doen. Er zijn vele vrije engines te downloaden op internet
Algemeen gebruikelijk zijn de vrije UCI ("Universal Chess Interface") Engines die zowel door vrije grafische interfaces alsook door de meeste commerciŽle kunnen gebruikt worden
Wie veel engines wil downloaden om afwisselend te kunnen tegen spelen kijkt hier http://pagesperso-orange.fr/lefouduroi/engines.htm#UCI of nog meer bij http://wbec-ridderkerk.nl/html/download.htm
De UCI engines zijn dus uitwisselbaar, zij kunnen dus in verscheidene programma's gebruikt worden, wat voornamelijk in zwang kwam na de publicatie van het uit Linux afkomstige Winboard, dat eerst alleen met Gnuchess en Crafty werkte. Vermits Crafty een van de sterkste engines was en is, zag Chessbase er nut in om zijn Fritz ook open te stellen voor vrije engines, die dan ook vrij bij hen kunnen gedownload worden. Bij Gambitsoft staan vele vrije schaakprogramma's en databases te downloaden, waaronder Crafty. Let wel deze uitvoering van Crafty bevat niet de grafische interface, enkel het engine. Om alles samen te hebben kun je best naar Crafty de FTP (=File Transfer Protocol) site van Robert Hyatt, auteur, van Crafty. Ook bij WBEC Ridderkerk of anders op de welbekende Pittsburg University schaak download site waar nog duizend en een andere dingen te vinden zijn.
EEn van de sterkste engines op dit ogenblik is Houdini 1.5 dat evenals de deep versies van de commerciŽle programma s geschikt is om te draaien op multicore computers tot een maximum van 8 processorcores. Het draait op Scid, Arena, Winboard en de meeste moderne commerciŽle programmas as fritz enz. Deze engine kan ook met eindspeltablebases overweg, maar dan met deze van de (ook gratis) engine Gaviota dat dan ook best geÔnstalleerd wordt. Vermits gaviota (Spaans voor meeuw) een eigen compressieformaat heeft voor de TB's kan men kiezen voor het maken van deze compressies met hun ook te downloaden tool en dus het downloaden van enorme grote databases, ofwel de reeds gecomprimeerde TB's te downloaden op de Josh Shriver site. Dan toch ook nog Ī 8Gb voor 3, 4 en 5 stukken, maar met de moderne internetsnelheid is dat nog te doen.
PRO DEO is de vrije versie van het vroegere Rebel dat door auteur Ed SchrŲder, toen hij op pensioen ging, gratis te downloaden werd aangeboden. Er verschijnen slechts af en toe updates. Versie 1.2 zou de laatste versie zijn sinds eind 2006.
Paginabegin

3. Stand-alone schaakcomputers


Een van de sterkste die verkocht worden door http://www.novag.com/ (heeft vele modellen) waarvan hun Citrine model naast stand alone ook met de PC kan verbonden worden en oa met Arena spelen.
Maar voor bijna de helft van de prijs van de Citrine koop je een wat sterkere Mephisto Master Chess Computer met een uitgebreider openingsboek wat toch een gevarieerder spel toelaat. Hij kan echter niet met een PC verbonde worden.
Het grote nadeel van dit type schaakcomputers, dat trouwens ook geldt voor de pocket software is het feit dat de openingsboeken relatief beperkt en niet uitbreidbaar zijn. Daarnaast blijft het opslaan op PC van partijen toch dikwijls ook nogal omslachtig, als het al mogelijk is.

4. Databases


Databases Commercieel
Databases zijn vooral interessant om in grote partijverzamelingen (1.000.000 en meer soms!) opzoekingen of andere bewerkingen te kunnen doen. Alhoewel de meeste schaakprogramma\'s nu ook al over redelijk goede database faciliteiten beschikken kan een goed databaseprogramma voor het beheer van partijverzamelingen veel meer, sneller en ook beter. Op dit ogenblik zijn er hoofdzakelijk twee grote merken, het al bekende Chessbase is oorspronkelijk in het oude DOS tijdperk daarmee begonnen en zit nu al aan versie 8. Het heeft zeer veel mogelijkheden, maar daarvoor is er natuurlijk ook een prijs. Daarnaast doet Chess Assistent erg zijn best om een inhaalbeweging te doen.
Wie het er voor over heeft en een van hen koopt komt niet bedrogen uit.
Ik denk dat de grote meerderheid onder ons niet zoveel centen aan een database wil spenderen. Tot voor kort was dan de enige oplossing je tevreden te stellen met de vrije Demo-versies van de commerciŽle programma\'s. Maar nu de vrije databases volwassen zijn geworden ligt dat iets anders!!
Paginabegin
Databases Vrij
Chessbase light

Dit is een magere versie van Chessbase met de beperking tot 30000 partijen per database. Hier kun je echter in combinatie met andere programma's reeds veel mee doen. Een groot nadeel is echter dat de oude cbf formaten niet kunnen gelezen worden en eerste naar pgn moeten omgezet worden met een van boven genoemde utilities. Alles is af te halen op de bovengenoemde Chessbase site, maar denk eraan het bestand ( Chessbase Light en de games.exe) is ongeveer 80 Mb groot. Zeer belangrijk is wel dat mits betaling van 50 euro een volledig werkbare upgrade tot Chessbase 2009 Premium kan verkregen worden door over internet dit bedrag op een veilige manier over te maken aan Chessbase. Dit is dan de goedkoopste commerciŽle database compatibel met de Fritzen of Rybka (ook bij Chessbase te verkrijgen) voor hen die er tegenop zien om over te schakelen op. Toen mijn Chessbase 7 niet meer goed werkte onder Windows XP ben ik daar naartoe over geschakeld. Ik ben er zeer tevreden mee ook vooral over de dienstverlening bij PC pannes en verlies van het programma bvb. Mits bijsturen van de factuur copies (in pdfįbestand) werd me dadelijk een nieuw sleutelnummer gegeven.
Chess Assistent Demo
De magere versie van Chess Assistent met de beperking tot 15000 partijen per database. Er zijn allerlei bijkomende utilities te downloaden, maar de beperking van een demo blijft.
Ook af te halen op de bovengenoemde Chess Assistent website.
Scid (= Shane\'s chess information Database)
Wie gratis en voor niks een topdatabase programma wil bezitten gaat daarvoor naar de homepagina van Scid.

Dit programma kan wedijveren met Chessbase op gebied van gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden. Webmasters die partijen op hun pagina willen maken kunnen dat hiermee ook. Het formaat van de database is natuurlijk eigen aan het programma, maar het kan pgn importeren en exporteren. Daarenboven is er een Nederlandse versie van, waarvan de vertalingen, net zoals het programma zelf, voortdurend bijgewerkt worden. Het programma staat onder de gekende Gnu licentie, dwz dat je het mag gebruiken en copiŽren, zolang het niet commercieel is en alle bestanden steeds meegenomen worden ook de licentie documentatie. Crafty, Phalanx en Toga zitten samen met Scidlet in de installatie. Andere UCI engines kunnen gebruikt worden.
Deze database, waarvan de verdere ontwikkeling door Shane min of meer stilgezet is wordt verder ontwikkeld door de Fransman Pascal Georges.
Chesspad
Chesspad is simpeler dan Scid, werkt alleen met pgn bestanden, maar voor iedereen die slechts af en toe met een database werkt en niet te veel partijen teglijk in een database wil zetten is het een zeer nuttig en snel aan te leren programma. Je vindt het op http://www.wmlsoftware.com/. Zeer gemakkelijk om te installeren.
Paginabegin
Voor al degenen die op zoek zijn naar andere vrije schaaksoftware kijk op En Passant en Tim Mann Chesspages.
Voor het downloaden van partijen in gezipt pgn (voor alle programma\'s leesbaar) kan men, in het geval men start van 0 zeer goed terecht bij Chesslib waar meer dan 2,5 miljoen partijen volgens opening gerangschikt staan. En, niet te versmaden, zij zouden gezuiverd zijn van alle 0-zet en andere pulp-games. Daarnaast kan men wekelijks bij TWIC (=The Week In Chess) terecht om de nieuwste partijen van alle belangrijke toernooien te downloaden.

5. Doorgeefschaaksoftware en oudere schaaksoft.


Doorgeefschaaksoftware.
Op de home pagina van Tim Man zijn er programma\'s voor vele schaakvarianten te vinden onder andere eentje dat onze jeugd zeker zal interesseren, namelijk een programma voor doorgeefschaak is er af te halen.
Paginabegin
Oude Schaakprogramma\'s, programma\'s om oude chessbase en andere bestanden te manipuleren
Voor bezitters van een oude PC kan het interessant zijn om op Gambit Chess eens te gaan kijken. Daar kun je oude versies van commerciŽle programma\'s afhalen. Er staan onder andere: Fritz 1, 2 en 2.55; Chessbase 3; Chessgenius 1 en 2; Chessmaster 2000 en 2100 en daarnaast nog enkele andere minder bekende.
Wie graag een schaakboek leest en terwijl op PC met Fritz of een ander programma de partijen na wil spelen kan daar ook databases met allerhande schaakboekpartijen vinden, die met een paswoord beveiligd zijn. Dit paswoord verkrijg je door zelf ook een boek, dat zij interessant vinden, in te tikken.
Zelfs indien men een basispaket Chessbase of Chessbase Light Premium koopt dan nog heeft men veel hulp van de hier volgende software.
Volgende vrije hulpprogramma\'s vindt men op het Internet:
Eerst en vooral Rob Weir\'s chessbase utilities. Deze pagina bevat bijna al wat men nodig heeft om uit een partijenverzameling alles te halen wat men wil op gebied van classificatie, behalve het programma
ADDECO dat men in de University of Pittsburg kan vinden. Daar staat ook het Windows programma CBTool, een Frans programma om enkele interessante zaken te doen die niet bij Rob Weir te vinden zijn.
Paginabegin

6. Websitesoftware


Programma\'s om naspeelbare partijen op een website te zetten.
Op de boven genoemde Deense pagina heb ik Palview en nog enkele andere programma's ter verfraaiing van je website gevonden. Ziet er knap uit, maar met Scid wordt de concurrentie moeilijk, tenzij je wilt laten kiezen uit een lijst. Toch loont het de moeite deze website verder in de gaten te houden voor wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen in de vrije schaaksoftware.
Download de Arachnophylia! voor wie zelf met een zeer goede gratis HTMLeditor zijn eigen clubwebsite wil maken, ik gebruik nog steeds de oude versie 4, ondertussen samen met Compozer een andere vrije HTML editor om onze website te onderhouden. Wie websites in de aard van de Limburgse Ligasite wil maken die leert best wat over CMS (= content management system)('s).

PDF ern andere nuttige programma's:


Hoe maakt men PDF bestanden


Waar kan de lezer bekomen worden.
De Acroreader samen met de handleidingen kan op internet gevonden worden bij Adobe.
De firma Adobe brengt het duur programma Acrobat op de markt waarmee pdf bestanden kunnen aangemaakt worden.
Daarnaast zijn er verscheidene vrije programmas.
PDFcreator is er een van. Het komt oorspronkelijk van Ghost en is onder GNU licentie. Zoals je ziet komt het ook van de vrije projecten server sourceforge. Bij installatie wordt er een nieuwe virtuele Pdfcreator printer gedefinieerd in je PC. Als je dan van gelijk welk bestand een PDF wilt maken open je het bestand en drukt het af naar de Pdfcreator in de plaats van naar de gewone printer. Het programma slaat dan het bestand op in pdf formaat en is dan leesbaar met de Acrobat of andere pdf lezer.
PDF995
is een ander vrij programma dat eveneens een virtuele printer definieert, waarnaar je dan gelijk welk document kunt printen als een bestand.
Enig nadeel, de software duwt je steeds naar hun website, doch dat zet je gewoon af.

Open Office


Maar wie nog geen Microsoft Office heeft en toch met een programma als Excel, Powerpoint of Word wil werken die kan gewoon het super goede Open Office downloaden. Het is op dit ogenblik aan versie 3, zeer goed, in alle talen verkrijgbaar, ook de spelcheckers en je kan gewoon opslaan als pdf, word of OOformaat. Het is bovendien compatibel met Microsoft Office, maar heeft ook een eigen bestandsformaat. Te downloaden op: http://nl.openoffice.org/index.html opgelet, wel Ī 100Mb!

Paginabegin